Eigen risicoverklaring

De deelnemer verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma A en heeft een WA-verzekering.
  • Het is niet toegestaan deel te nemen aan de SUP activiteit indien u last heeft van ernstige nek- of rugklachten, als u zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebruiken en/of lichamelijke gebreken of aandoeningen.
  • Deelname is op eigen risico
  • Het is verplicht om voor deelname een uitleg/instructie van de organisatie bij te wonen.
  • Geeft Supschool Drachten toestemming voor het gebruik maken van SUP foto’s en/of opnamen van hem of haar op social media en geeft toestemming om zijn of haar email adres te gebruiken voor nieuws en informatie over SUP activiteiten.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke spullen.
  • Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het kwijtraken van hetgeen wat meegenomen wordt op het SUP board tijdens de SUP activiteit, zoals bijvoorbeeld brillen.

 

Deelnemer zal zich houden aan alle instructies, bepalingen en/of voorschriften die gegeven worden door Supschool Drachten in het kader van de SUP activiteit.

Bij het niet houden aan de instructies, bepalingen en/of voorschriften behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer zonder te benoemen reden uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelname gelden en Supschool Drachten stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.

Deelnemer is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route van de SUP activiteit te vergoeden.

Door akkoord te gaan met de eigen risicoverklaring gaat de deelnemer of in het geval van een groep de boeker van de groep akkoord met bovengenoemde voorwaarden.